Müügikorraldus

Müügi-
korraldus

Korteriomandi omandamine toimub kolme etapina

I Broneerimine
Sobiva korteriomandi leidnud kliendiga sõlmitakse broneerimisleping. Broneerimistasu suurus on 3000 eurot. Broneerimisleping garanteerib broneerijale tema poolt soovitud korteriomandi.

II Võlaõigusliku lepingu sõlmimine
Järgneva 30 päeva jooksul sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik ostu-müügi leping. Võlaõigusliku lepinguga tasub klient 15% ostuhinnast. Võlaõiguslepingus fikseeritakse korteriomandi valmimise ning ostjale üleandmise tähtajad ning kõik muud tingimused.

III Asjaõigusliku lepingu sõlmimine
Korteriomandi valmimisel toimub asjaõigusliku lepingu sõlmimine, ühes millega antakse üle valmis korteriomand ning ostja tasub ülejäänud 85% ostuhinnast. Nimetatud lepingu sõlmimisega saab klient korteriomandi omanikuks.

Lepingu hinnas sisaldub:

  • Korteriomandi valmidus vastavalt projektile ja siseviimistlustabelile
  • Tasu tehnovõrkude (elektri-, vee- ja kanalisatsioonitrasside) rajamise ning nendega liitumise eest
  • Liitumisvalmidus telefoniside, andmeside, kaabeltelevisiooni- või digivõrguga ja valvesignalisatsiooniga
  • Haljastus ja teed vastavalt projektdokumentatsioonile
  • Kaminavalmidus

Lepingu hinnas ei sisaldu:

  • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv
  • Liitumistasu telefoniside, andmeside, kaabeltelevisiooni- või digivõrguga ja valvesignalisatsiooniga liitumiseks 
  • Kaks auto parkimiskohta

 

Finantseerimine

Võttes kodulaenu Luminorist, on lepingutasu 0 eurot.

Näiteks võttes eluasemelaenu summas 30 000 eurot, fikseerimata laenuintressiga 3,0% aastas, igakuiste tagasimaksetega laenuperioodiga 360 kuud ja lepingutasuga 300 eurot, on krediidi kulukuse esialgne määr 3,08% aastas ning krediidi tagastamiseks ja krediidiga seotud kulude kandmiseks tehtavate maksete kogusumma on 45833.24 eurot.
Laenu tagatisvara peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel, kuid kindlustuskulude suurus sõltub laenusaaja valitud kindlustusandjast ja kindlustustingimustest ega ole seetõttu laenuandjale teada.
Laenusaaja tasub tagatiste seadmiseks vajaliku riigilõivu ja notari tasu, mille lõplik suurus ei ole laenuandjale teada.